Jang Na Ra biến hoá đa dạng trong phim “Bất động sản trừ tà”

Nữ diễn viên Jang Na Ra được khen với tạo hình nhân vật mới trong phim “Bất động sản trừ tà”. Ảnh: Xinhua
Nữ diễn viên Jang Na Ra được khen với tạo hình nhân vật mới trong phim “Bất động sản trừ tà”. Ảnh: Xinhua
Nữ diễn viên Jang Na Ra được khen với tạo hình nhân vật mới trong phim “Bất động sản trừ tà”. Ảnh: Xinhua
Lên top