Jack top 1 trending YouTube, trên Blackpink nhưng có vượt được Sơn Tùng?

Jack đang tạm xếp trên Blackpink. Ảnh: NSCC, cắt MV
Jack đang tạm xếp trên Blackpink. Ảnh: NSCC, cắt MV
Jack đang tạm xếp trên Blackpink. Ảnh: NSCC, cắt MV
Lên top