Jack, Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm, Erik và những kỉ lục năm 2020 khó ai qua

Jack, Sơn Tùng, Hoài Lâm, Erik đạt kỉ lục view trong năm 2020. Ảnh: NSCC
Jack, Sơn Tùng, Hoài Lâm, Erik đạt kỉ lục view trong năm 2020. Ảnh: NSCC
Jack, Sơn Tùng, Hoài Lâm, Erik đạt kỉ lục view trong năm 2020. Ảnh: NSCC
Lên top