Jack, Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu cùng trở lại cuối năm: Cuộc đua khó đoán

Sơn Tùng M-TP, Jack, Đen Vâu cùng trở lại cuối năm. Ảnh: NSCC.
Sơn Tùng M-TP, Jack, Đen Vâu cùng trở lại cuối năm. Ảnh: NSCC.
Sơn Tùng M-TP, Jack, Đen Vâu cùng trở lại cuối năm. Ảnh: NSCC.
Lên top