IU vượt Rosé - Blackpink, Brave Girls với kỉ lục "khủng"

IU có thành tích khủng trước Rosé - Blackpink. Ảnh: MV
IU có thành tích khủng trước Rosé - Blackpink. Ảnh: MV
IU có thành tích khủng trước Rosé - Blackpink. Ảnh: MV
Lên top