IU sẽ phát hành album “Lilac” trong tháng 3

IU là nghệ sĩ tài năng được yêu mến tại Hàn Quốc. Ảnh nguồn: Xinhua.
IU là nghệ sĩ tài năng được yêu mến tại Hàn Quốc. Ảnh nguồn: Xinhua.
IU là nghệ sĩ tài năng được yêu mến tại Hàn Quốc. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top