ICD "King of rap" và Dế Choắt "Rap Việt": Quán quân có đi ngược kì vọng?

ICD và Dế Choắt là quán quân của King of rap và Rap Việt. Ảnh: CTCC
ICD và Dế Choắt là quán quân của King of rap và Rap Việt. Ảnh: CTCC
ICD và Dế Choắt là quán quân của King of rap và Rap Việt. Ảnh: CTCC
Lên top