Huỳnh Vi diện trang phục nặng 20kg thi Miss Tourism Queen Worldwide 2018

Huỳnh Vi trong bộ trang phục dân tộc thi Miss Tourism Queen Worldwide 2018.
Huỳnh Vi trong bộ trang phục dân tộc thi Miss Tourism Queen Worldwide 2018.
Huỳnh Vi trong bộ trang phục dân tộc thi Miss Tourism Queen Worldwide 2018.
Lên top