Huỳnh Tông Trạch thực lòng vui mừng khi thấy tình cũ Hồ Hạnh Nhi hạnh phúc

Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch. Ảnh: ST
Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch. Ảnh: ST
Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch. Ảnh: ST
Lên top