Huyền My xuất hiện rạng rỡ sau khi bị tố làm trễ chuyến bay 30 phút