Huy Khánh, Vy Oanh tái ngộ trong phim Vali... tình yêu