Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huy Khánh, Vy Oanh tái ngộ trong phim Vali... tình yêu