Hương Tràm trở thành Nghệ sĩ của năm tại Zing Music Awards2018

Hương Tràm trở thành nghệ sĩ của năm 2018.
Hương Tràm trở thành nghệ sĩ của năm 2018.
Hương Tràm trở thành nghệ sĩ của năm 2018.
Lên top