Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hương Tràm trắng tinh khôi, đưa "Em gái mưa" đến với khán giả toàn quốc