Hương Tràm đốt cháy sân khấu bằng màn vũ đạo sôi động