Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn lần đầu "đọ" giọng cùng Trọng Tấn