Hướng ra MV của Sơn Tùng, Chi Pu, Jack, K-ICM, Erik: Nhỏ giọt hay dồn dập?

Các nghệ sĩ đều có tần suất ra mắt MV khác nhau. Ảnh: NSCC, Cắt từ MV
Các nghệ sĩ đều có tần suất ra mắt MV khác nhau. Ảnh: NSCC, Cắt từ MV
Các nghệ sĩ đều có tần suất ra mắt MV khác nhau. Ảnh: NSCC, Cắt từ MV
Lên top