Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hương Giang đẹp ngây ngất giữa cánh đồng hoa Lavender trên đất Pháp