Hương Giang đẹp ngây ngất giữa cánh đồng hoa Lavender trên đất Pháp