"Hướng dương ngược nắng" và 4 kiểu đàn ông khiến phụ nữ "chạy mất dép"

Mặc dù yêu Minh (Lương Thu Trang) nhưng Hoàng (Việt Anh) vẫn quyết thôn tính Cao Dược. Ảnh: NSX.
Mặc dù yêu Minh (Lương Thu Trang) nhưng Hoàng (Việt Anh) vẫn quyết thôn tính Cao Dược. Ảnh: NSX.
Mặc dù yêu Minh (Lương Thu Trang) nhưng Hoàng (Việt Anh) vẫn quyết thôn tính Cao Dược. Ảnh: NSX.
Lên top