"Hướng dương ngược nắng": Kẻ bất tài, vô dụng nhưng lại đòi được yêu thương

Trí là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Trí là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Trí là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Lên top