“House of Gucci” được đánh giá tiềm năng tại giải Oscar 2022

Phim “House of Gucci” được đánh giá tiềm năng tại Oscar 2022. Ảnh: Xinhua
Phim “House of Gucci” được đánh giá tiềm năng tại Oscar 2022. Ảnh: Xinhua
Phim “House of Gucci” được đánh giá tiềm năng tại Oscar 2022. Ảnh: Xinhua
Lên top