Hồng Đào góp mặt cùng Trấn Thành, Trường Giang trong “Ơn giời! Cậu đây rồi!“