Hôn phu Lan Khuê có gia thế "khủng" thế nào và xuất thân của cô danh giá ra sao?