“Hometown Cha Cha Cha” của Kim Seon Ho, Min Ah lập thành tích rating mới

"Hometown Cha Cha Cha" đạt rating cao nhất kể từ khi lên sóng. Ảnh: tvN.
"Hometown Cha Cha Cha" đạt rating cao nhất kể từ khi lên sóng. Ảnh: tvN.
"Hometown Cha Cha Cha" đạt rating cao nhất kể từ khi lên sóng. Ảnh: tvN.
Lên top