“Hometown Cha Cha Cha” của Kim Seon Ho đạt rating "khủng" tập đầu lên sóng

“Hometown Cha Cha Cha” đạt rating "khủng" ở tập 1. Ảnh: tvN.
“Hometown Cha Cha Cha” đạt rating "khủng" ở tập 1. Ảnh: tvN.
“Hometown Cha Cha Cha” đạt rating "khủng" ở tập 1. Ảnh: tvN.
Lên top