Hỏi ý kiến khán giả, cô gái mất 20 triệu trong "Ai là triệu phú"