Hội ngộ 3 hoa hậu Nam Em, Minh Tú, Phương Khánh

Từ trái sang: Trà Ngọc Hằng, Huỳnh Vy, Phương Khánh và Nam Em. Ảnh: Top Media.
Từ trái sang: Trà Ngọc Hằng, Huỳnh Vy, Phương Khánh và Nam Em. Ảnh: Top Media.
Từ trái sang: Trà Ngọc Hằng, Huỳnh Vy, Phương Khánh và Nam Em. Ảnh: Top Media.
Lên top