Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Học trò của Giáng Son khiến khán giả nổi da gà khi hát về Hoạn Thư