Hoàng Thùy Linh chủ động xin lỗi Vàng Anh sau 10 năm, nghệ sĩ Việt nói gì?