Hoàng Thùy lên tiếng về sự cố quên xỉa răng sau khi ăn chè đỗ đen

Hoàng Thùy giải thích vì sự cố. Ảnh: VTV3.
Hoàng Thùy giải thích vì sự cố. Ảnh: VTV3.