Hoàng Thùy gặp sự cố lộ vòng 1 trên sàn diễn quốc tế