Hoàng Bách viết tâm thư nịnh vợ, “đá xéo” Ngọc Trinh