Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoài Linh phải uống thuốc ngủ 4 năm nay vì… Chí Tài