Hoài Linh giản dị dép tông, ngồi xe máy đi ra mắt phim hành động