Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoài Linh đuối sức vẫn tươi cười lì xì cho fan ở đền thờ Tổ suốt 3 ngày tết