Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoài Linh đã khỏe lại, tươi cười trên giường bệnh