Họa sĩ Ngô Lực: Kim Phượng sẽ phải xin lỗi tôi

Người mẫu nude Kim Phượng.
Người mẫu nude Kim Phượng.