Hoa ngữ 2021: Một tác phẩm vượt qua phim của Tiêu Chiến, Nhất Bác

Phim Hoa ngữ từ đầu năm đến nay có nhiều tác phẩm gây chú ý. Ảnh: Xinhua.
Phim Hoa ngữ từ đầu năm đến nay có nhiều tác phẩm gây chú ý. Ảnh: Xinhua.
Phim Hoa ngữ từ đầu năm đến nay có nhiều tác phẩm gây chú ý. Ảnh: Xinhua.
Lên top