Hoa khôi Du lịch Việt Nam nếu không giữ hình ảnh sẽ bị thu hồi danh hiệu.