Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo, H'hen Niê và các mỹ nhân đi lên từ gian khó

Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo và các mỹ nhân đi lên từ gian khó. Ảnh: SV, MU.
Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo và các mỹ nhân đi lên từ gian khó. Ảnh: SV, MU.
Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo và các mỹ nhân đi lên từ gian khó. Ảnh: SV, MU.
Lên top