Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh đẹp cổ điển trong dáng dấp cô gái Sài Gòn xưa