Hoa hậu Ngô Phương Lan và Thu Thủy làm huấn luyện viên Hoa hậu Đại Dương 2017