Hoa hậu Ngô Phương Lan được lựa chọn là nhân vật truyền cảm hứng

Hoa hậu Ngô Phương Lan.
Hoa hậu Ngô Phương Lan.