Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoa hậu Mỹ Linh - Á hậu Huyền My đụng váy, ai đẹp hơn ai?