Hoa hậu Lưu Hoàng Trâm mong muốn đưa Mrs Universe 2018 về Việt Nam

Á khôi du lịch Liên Phương,  Á vương Ngọc Tình đến chúc mừng Lưu Hoàng Trâm. Ảnh: H.B
Á khôi du lịch Liên Phương, Á vương Ngọc Tình đến chúc mừng Lưu Hoàng Trâm. Ảnh: H.B