Hoa hậu Janny Thủy Trần được chào đón nồng nhiệt ngày trở về