Hoa hậu Diễm Hương ủng hộ vợ Thành Được thi sắc đẹp