Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoa hậu Châu Á tại Mỹ về Việt Nam chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung