Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoa hậu Bảo Ngọc chuẩn bị toàn lực trước khi đến Nam Phi tranh tài