Hoa hậu Bảo Ngọc chuẩn bị toàn lực trước khi đến Nam Phi tranh tài