Hồ Văn Cường, Ya Suy, Hoài Lâm và chuyện tuột dốc của ngôi vị quán quân

Hoài Lâm, Hồ Văn Cường, Ya Suy là những quán quân một thời. Ảnh: NSCC, CTCC.
Hoài Lâm, Hồ Văn Cường, Ya Suy là những quán quân một thời. Ảnh: NSCC, CTCC.
Hoài Lâm, Hồ Văn Cường, Ya Suy là những quán quân một thời. Ảnh: NSCC, CTCC.
Lên top