Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hồ Văn Cường, Ku Tin, Bảo An, Ben Lee nhận nút Bạc của kênh Pops Worldwide

Ảnh: Pops
Ảnh: Pops